خدمات
شبکه های اجتماعی
تصویر عنوان

ارسال بار به آفریقا

لطفاً جهت آگاهی و مشاوره رایگان از شرایط و هزینه حمل و نقل و ارسال بار به آفریقا هوایی و به صورت فریت بار مسافری یا تجاری از ایران به آفریقا با شماره های ۸۸۵۵۲۳۰۱، ۸۸۵۵۷۵۸۶ و ۰۹۱۲۳۴۳۱۶۲۷ تماس بگیرید و برای سایر راه‌های ارتباطی شرکت ابتکار ترابر پارسا اینجا کلیک نمایید.